Putnici moraju samostalno da se raspitaju o viznom režimu zemlje u koju putuju ali i zemlje preko koje putuju.