Ev Zin Village

Paket aranžman 7/10/14 noći
Paliouri 630 85, Greece Grčka

Kompleks čine dvospratne raskošne vile, izgrađene od prirodnih materijala, kamena i drveta. Arhitekturu kompleksa odlikuje raskoš. Plaža Hrusso, poznata je po snežnobelom pesku se nalazi na 2 km, 4 min. vožnje. Na svakih 30 min. minibus prevozi besplatno, od 09:00-21:00.


SOPSTVENIM PREVOZOM ILI KOMBI PREVOZOM 
 iz Beograda.


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  • boravak od ugovorenog broja noćenja – preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima,
  • vanlinijski prevoz vozilom u slučaju da se radi o paket aranžmanu ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen,
  • troškove organizacije putovanja,
  • usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  • individualne troškove,
  • troškove fakultativnih izleta,
  • turističku taksu,
  • zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje.

 

GRČKA / HALKIDIKI I PIERIA Program putovanja:

1.dan Putovanje Beograd vozilo dolazi u Beograd, po putnike na kućnu adresu, a za putnike van Beograda, na autoputu prema Grčkoj na za to predviđenim mestima (U Beogradu između 21:00 časova i 24:00 časova). Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2.dan – poslednji dan Dolazak na destinaciju u Grčkoj (Halkidiki ili Pieria). Početak usluge, smeštaj u objekat, prema pravilima hotela (posle 14:00 časova), boravak u objektu na bazi izabrane usluge, sa ugovorenim brojem noćenja – preciziranog ugovorom, noćenje;
Poslednji dan / dan putovanja Napuštanje objekta, prema pravilima hotela (do 10:00 časova). Polazak vozila između 15:00 časova i 17:00 časova, po lokalnom vremenu. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Kraj usluge.
Prevozno sredstvo ima 8-20 sedišta. Raspored sedišta se ne može unapred rezervisati. Molimo putnike da odmah prilikom prijavljivanja ostave kontakt mobilne telefone i adresu (ukoliko su iz Beograda) ili mesto sa koga će usluga prevoza započeti i izavršiti se (ukoliko su putnici van Beograda). Na dostavljene mobilne telefone na dan puta putnici dobijaju tačnu potvrdu satnice polaska, posle 14:00 časova, kao i za povratak, na dan povratka posle 10:00 časova. Call centar prevoznika Terra travel 064 802 66 80, dostupan je 24 sata. Mesta na prevozu su ograničena.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz vozilom (8-20 sedišta), na relaciji Beograd – Halkidiki / Pieria – Beograd, boravak od ugovorenog broja noćenja – preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja po važećoj po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Uniqa osiguranje, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/ 20 24 100, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Uniqa osiguranja. Od 01.01.2018. svi putnici su u obavezi da plate Grčku boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta. U hotelima 5* taksa je 4 eur dnevno, po sobi, u hotelima 4* taksa je 3 eur dnevno, po sobi, u hotelima 3* taksa je 1,50 eur dnevno, po sobi. U objektima niže kategorizacije 2*, 1* i apartmanima taksa je 0,50 eur dnevno, po sobi.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima organizatora putovanja.

NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, izbor više jela, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju ili drugih faktora, u nekim periodima, bilo u sezoni bilo van sezone, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka ! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj u svim smeštajnim jedinicama je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 8 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu u momentu potpisivanja ugovora. Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda.

Ev Zin Village / Villa / Paliouri / Chalkidiki-Kassandra
Cena: od 06.12.18 00:00 do 14.10.19 23:59 – ZA AKTUELNE POPUSTE PROVERITE U AGENCIJI ILI POSTAVITE UPIT
Leto 2019
Cene su prema uslovima tarife iz sistema; po smeštajnoj jedinici / po noći u evrima
Minimum Stay Nights  3  3  5  5  5  3  3
ROOM TYPE/CATEGORY PANS ACCOMMODATION 24.04.19-19.05.19 20.05.19-13.06.19 14.06.19-11.07.19 12.07.19-25.08.19 26.08.19-10.09.19 11.09.19-30.09.19 01.10.19-14.10.19
Junior Suite Dias – First Floor RR 2Ad 80 96 110 141 125 96 80
Suite Athos – First Floor RR 2Ad 103 125 146 187 162 125 103
Suite Athos – First Floor RR 2Ad+1ad 103 125 146 187 162 125 103
Suite Athos – First Floor RR 2Ad+1ch(0-1) 103 125 146 187 162 125 103
Suite Athos – First Floor RR 2Ad+1ch(2-15) 103 125 146 187 162 125 103
Villa Aphrodite – RR 2Ad 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+1ad 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+1ch(0-1) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+1ch(2-15) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+2ad 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+2ch(0-1) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Aphrodite – RR 2Ad+2ch(2-15) 135 162 191 244 212 162 135
Villa Dias – RR 2Ad 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+2ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ad+3ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+1ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ad 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ad+1ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ad+1ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ad+2ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+2ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ad 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ad+1ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ad+1ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+3ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+4ad 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+4ch(0-1) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Dias – RR 2Ad+4ch(2-15) 148 180 210 269 235 180 148
Villa Pigadi – RR 2Ad 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+2ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+3ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ad+4ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+1ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+1ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+1ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+2ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+3ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+3ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+4ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ad+4ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+2ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+1ch(0-1) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+1ch(2-15) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+2ch(0-1) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+2ch(2-15) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+3ch(0-1) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ad+3ch(2-15) 195 235 273 349 304 235 195
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+3ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ad 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ad+1ch(0-1) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ad+1ch(2-15) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ad+2ch(0-1) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ad+2ch(2-15) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ch(0-1) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+4ch(2-15) 185 223 260 332 289 223 185
Villa Pigadi – RR 2Ad+5ad 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+5ad+1ch(0-1) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+5ad+1ch(2-15) 204 246 286 366 319 246 204
Villa Pigadi – RR 2Ad+6ad 204 246 286 366 319 246 204
Villa Athos – RR 2Ad 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+2ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ad+3ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+1ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ad 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ad+1ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ad+1ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ad+2ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+2ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+3ad 204 249 290 369 321 249 204
Villa Athos – RR 2Ad+3ad+1ch(0-1) 204 249 290 369 321 249 204
Villa Athos – RR 2Ad+3ad+1ch(2-15) 204 249 290 369 321 249 204
Villa Athos – RR 2Ad+3ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+3ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+4ad 213 261 304 386 336 261 213
Villa Athos – RR 2Ad+4ch(0-1) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Athos – RR 2Ad+4ch(2-15) 194 237 275 350 305 237 194
Villa Ermis – RR 2Ad 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+2ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+3ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ad+4ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+1ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+1ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+1ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+2ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+3ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ad+3ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+2ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+3ad 187 228 261 335 293 228 187
Villa Ermis – RR 2Ad+3ad+1ch(0-1) 187 228 261 335 293 228 187
Villa Ermis – RR 2Ad+3ad+1ch(2-15) 187 228 261 335 293 228 187
Villa Ermis – RR 2Ad+3ad+2ch(0-1) 187 228 261 335 293 228 187
Villa Ermis – RR 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15) 187 228 261 335 293 228 187
Villa Ermis – RR 2Ad+3ad+2ch(2-15) 187 228 261 335 293 228 187
Villa Ermis – RR 2Ad+3ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+3ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+4ad 196 238 273 350 306 238 196
Villa Ermis – RR 2Ad+4ad+1ch(0-1) 196 238 273 350 306 238 196
Villa Ermis – RR 2Ad+4ad+1ch(2-15) 196 238 273 350 306 238 196
Villa Ermis – RR 2Ad+4ch(0-1) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+4ch(2-15) 178 216 248 319 278 216 178
Villa Ermis – RR 2Ad+5ad 196 238 273 350 306 238 196
Suite – Pigadi RR 2Ad 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+1ad 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+1ch(0-1) 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+1ch(2-15) 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+2ad 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+2ch(0-1) 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 94 112 132 169 146 112 94
Suite – Pigadi RR 2Ad+2ch(2-15) 94 112 132 169 146 112 94
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+1ad 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+1ch(0-1) 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+1ch(2-15) 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+2ad 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+2ch(0-1) 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 87 103 121 153 135 103 87
Suite Family  – Pigadi RR 2Ad+2ch(2-15) 87 103 121 153 135 103 87
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+2ch(0-1) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+2ch(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(0-1) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ch(0-1) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+1ch(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ad 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ad+1ch(0-1) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ad+1ch(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ad+2ch(0-1) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ad+2ch(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ch(0-1) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+2ch(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ad 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ad+1ch(0-1) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ad+1ch(2-15) 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ch(0-1) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+3ch(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+4ad 299 364 424 540 472 364 299
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunrise – Private Pool RR 2Ad+4ch(2-15) 239 291 339 432 378 291 239
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+2ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+2ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+3ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+4ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ad+4ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ch(0-1) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+1ch(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+1ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+1ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+2ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+2ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+3ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+3ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+4ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ad+4ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ch(0-1) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+2ch(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+1ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+1ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+2ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+2ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+3ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ad+3ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ch(0-1) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+3ch(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ad 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ad+1ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ad+1ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ad+2ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ad+2ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+4ch(2-15) 260 316 369 471 412 316 260
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+5ad 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+5ad+1ch(0-1) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+5ad+1ch(2-15) 324 396 461 589 515 396 324
Villa Athos Sunset – Private Pool RR 2Ad+6ad 324 396 461 589 515 396 324
Family Room 1 Broom – Second Floor RR 2Ad 73 87 100 130 112 87 73
Family Room 1 Broom – Second Floor RR 2Ad+1ad 91 108 125 163 140 108 91
Family Room 1 Broom – Second Floor RR 2Ad+1ch(0-1) 73 87 100 130 112 87 73
Family Room 1 Broom – Second Floor RR 2Ad+1ch(2-15) 73 87 100 130 112 87 73
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+1ad 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+1ad+1ch(0-1) 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+1ad+1ch(2-15) 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+1ch(0-1) 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+1ch(2-15) 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+2ad 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+2ch(0-1) 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 96 116 137 175 150 116 96
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor RR 2Ad+2ch(2-15) 96 116 137 175 150 116 96
Junior Suite Dias – First Floor BB 2Ad 103 119 132 164 148 119 103
Suite Athos – First Floor BB 2Ad 125 148 169 210 185 148 125
Suite Athos – First Floor BB 2Ad+1ad 137 160 180 221 196 160 137
Suite Athos – First Floor BB 2Ad+1ch(0-1) 125 148 169 210 185 148 125
Suite Athos – First Floor BB 2Ad+1ch(2-15) 131 154 174 215 190 154 131
Villa Aphrodite – BB 2Ad 157 185 214 266 235 185 157
Villa Aphrodite – BB 2Ad+1ad 169 196 225 278 246 196 169
Villa Aphrodite – BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 169 196 225 278 246 196 169
Villa Aphrodite – BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 174 202 231 283 252 202 174
Villa Aphrodite – BB 2Ad+1ch(0-1) 157 185 214 266 235 185 157
Villa Aphrodite – BB 2Ad+1ch(2-15) 163 190 220 272 240 190 163
Villa Aphrodite – BB 2Ad+2ad 180 207 237 289 257 207 180
Villa Aphrodite – BB 2Ad+2ch(0-1) 157 185 214 266 235 185 157
Villa Aphrodite – BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 163 190 220 272 240 190 163
Villa Aphrodite – BB 2Ad+2ch(2-15) 169 196 225 278 246 196 169
Villa Dias – BB 2Ad 171 203 232 291 257 203 171
Villa Dias – BB 2Ad+1ad 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 188 220 249 308 274 220 188
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 188 220 249 308 274 220 188
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+2ch(2-15) 194 225 255 314 280 225 194
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1) 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 188 220 249 308 274 220 188
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 194 225 255 314 280 225 194
Villa Dias – BB 2Ad+1ad+3ch(2-15) 199 231 261 320 286 231 199
Villa Dias – BB 2Ad+1ch(0-1) 171 203 232 291 257 203 171
Villa Dias – BB 2Ad+1ch(2-15) 177 208 238 297 263 208 177
Villa Dias – BB 2Ad+2ad 194 225 255 314 280 225 194
Villa Dias – BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 194 225 255 314 280 225 194
Villa Dias – BB 2Ad+2ad+1ch(2-15) 199 231 261 320 286 231 199
Villa Dias – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1) 194 225 255 314 280 225 194
Villa Dias – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 199 231 261 320 286 231 199
Villa Dias – BB 2Ad+2ad+2ch(2-15) 205 237 266 325 291 237 205
Villa Dias – BB 2Ad+2ch(0-1) 171 203 232 291 257 203 171
Villa Dias – BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 177 208 238 297 263 208 177
Villa Dias – BB 2Ad+2ch(2-15) 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+3ad 205 237 266 325 291 237 205
Villa Dias – BB 2Ad+3ad+1ch(0-1) 205 237 266 325 291 237 205
Villa Dias – BB 2Ad+3ad+1ch(2-15) 211 243 272 331 297 243 211
Villa Dias – BB 2Ad+3ch(0-1) 171 203 232 291 257 203 171
Villa Dias – BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 177 208 238 297 263 208 177
Villa Dias – BB 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+3ch(2-15) 188 220 249 308 274 220 188
Villa Dias – BB 2Ad+4ad 216 248 278 337 303 248 216
Villa Dias – BB 2Ad+4ch(0-1) 171 203 232 291 257 203 171
Villa Dias – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 177 208 238 297 263 208 177
Villa Dias – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 182 214 244 303 269 214 182
Villa Dias – BB 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 188 220 249 308 274 220 188
Villa Dias – BB 2Ad+4ch(2-15) 194 225 255 314 280 225 194
Villa Pigadi – BB 2Ad 207 246 282 355 312 246 207
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 224 263 299 372 329 263 224
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 224 263 299 372 329 263 224
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+2ch(2-15) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 224 263 299 372 329 263 224
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+3ch(2-15) 236 274 311 383 340 274 236
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 224 263 299 372 329 263 224
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 236 274 311 383 340 274 236
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ad+4ch(2-15) 241 280 316 389 346 280 241
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ch(0-1) 207 246 282 355 312 246 207
Villa Pigadi – BB 2Ad+1ch(2-15) 213 252 288 361 318 252 213
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+1ch(2-15) 236 274 311 383 340 274 236
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 236 274 311 383 340 274 236
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+2ch(2-15) 241 280 316 389 346 280 241
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+3ch(0-1) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 236 274 311 383 340 274 236
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 241 280 316 389 346 280 241
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+3ch(2-15) 247 286 322 395 352 286 247
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+4ch(0-1) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 236 274 311 383 340 274 236
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 241 280 316 389 346 280 241
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 247 286 322 395 352 286 247
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ad+4ch(2-15) 253 291 328 400 357 291 253
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ch(0-1) 207 246 282 355 312 246 207
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 213 252 288 361 318 252 213
Villa Pigadi – BB 2Ad+2ch(2-15) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad 252 291 330 406 361 291 252
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+1ch(0-1) 252 291 330 406 361 291 252
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+1ch(2-15) 257 297 336 412 366 297 257
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+2ch(0-1) 252 291 330 406 361 291 252
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15) 257 297 336 412 366 297 257
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+2ch(2-15) 263 303 341 418 372 303 263
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+3ch(0-1) 252 291 330 406 361 291 252
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 257 297 336 412 366 297 257
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 263 303 341 418 372 303 263
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ad+3ch(2-15) 269 308 347 423 378 308 269
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ch(0-1) 207 246 282 355 312 246 207
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 213 252 288 361 318 252 213
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+3ch(2-15) 224 263 299 372 329 263 224
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ad 272 314 354 435 387 314 272
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 272 314 354 435 387 314 272
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ad+1ch(2-15) 278 320 360 440 393 320 278
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ad+2ch(0-1) 272 314 354 435 387 314 272
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15) 278 320 360 440 393 320 278
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ad+2ch(2-15) 283 325 365 446 398 325 283
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ch(0-1) 207 246 282 355 312 246 207
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 213 252 288 361 318 252 213
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 219 257 294 366 323 257 219
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 224 263 299 372 329 263 224
Villa Pigadi – BB 2Ad+4ch(2-15) 230 269 305 378 335 269 230
Villa Pigadi – BB 2Ad+5ad 283 325 365 446 398 325 283
Villa Pigadi – BB 2Ad+5ad+1ch(0-1) 283 325 365 446 398 325 283
Villa Pigadi – BB 2Ad+5ad+1ch(2-15) 289 331 371 452 404 331 289
Villa Pigadi – BB 2Ad+6ad 295 337 377 457 410 337 295
Villa Athos – BB 2Ad 216 260 298 373 328 260 216
Villa Athos – BB 2Ad+1ad 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 233 277 315 390 345 277 233
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 233 277 315 390 345 277 233
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+2ch(2-15) 239 282 321 396 350 282 239
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1) 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 233 277 315 390 345 277 233
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 239 282 321 396 350 282 239
Villa Athos – BB 2Ad+1ad+3ch(2-15) 245 288 327 402 356 288 245
Villa Athos – BB 2Ad+1ch(0-1) 216 260 298 373 328 260 216
Villa Athos – BB 2Ad+1ch(2-15) 222 265 304 379 333 265 222
Villa Athos – BB 2Ad+2ad 239 282 321 396 350 282 239
Villa Athos – BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 239 282 321 396 350 282 239
Villa Athos – BB 2Ad+2ad+1ch(2-15) 245 288 327 402 356 288 245
Villa Athos – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1) 239 282 321 396 350 282 239
Villa Athos – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 245 288 327 402 356 288 245
Villa Athos – BB 2Ad+2ad+2ch(2-15) 250 294 332 407 362 294 250
Villa Athos – BB 2Ad+2ch(0-1) 216 260 298 373 328 260 216
Villa Athos – BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 222 265 304 379 333 265 222
Villa Athos – BB 2Ad+2ch(2-15) 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+3ad 261 306 347 425 378 306 261
Villa Athos – BB 2Ad+3ad+1ch(0-1) 261 306 347 425 378 306 261
Villa Athos – BB 2Ad+3ad+1ch(2-15) 266 312 353 431 383 312 266
Villa Athos – BB 2Ad+3ch(0-1) 216 260 298 373 328 260 216
Villa Athos – BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 222 265 304 379 333 265 222
Villa Athos – BB 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+3ch(2-15) 233 277 315 390 345 277 233
Villa Athos – BB 2Ad+4ad 281 329 372 454 404 329 281
Villa Athos – BB 2Ad+4ch(0-1) 216 260 298 373 328 260 216
Villa Athos – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 222 265 304 379 333 265 222
Villa Athos – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 228 271 310 385 339 271 228
Villa Athos – BB 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 233 277 315 390 345 277 233
Villa Athos – BB 2Ad+4ch(2-15) 239 282 321 396 350 282 239
Villa Ermis – BB 2Ad 200 239 271 341 300 239 200
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 218 256 288 358 318 256 218
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 218 256 288 358 318 256 218
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+2ch(2-15) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 218 256 288 358 318 256 218
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+3ch(2-15) 229 268 299 370 329 268 229
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 218 256 288 358 318 256 218
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 229 268 299 370 329 268 229
Villa Ermis – BB 2Ad+1ad+4ch(2-15) 235 273 305 375 335 273 235
Villa Ermis – BB 2Ad+1ch(0-1) 200 239 271 341 300 239 200
Villa Ermis – BB 2Ad+1ch(2-15) 206 245 277 347 306 245 206
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+1ch(2-15) 229 268 299 370 329 268 229
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 229 268 299 370 329 268 229
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+2ch(2-15) 235 273 305 375 335 273 235
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+3ch(0-1) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 229 268 299 370 329 268 229
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 235 273 305 375 335 273 235
Villa Ermis – BB 2Ad+2ad+3ch(2-15) 240 279 311 381 340 279 240
Villa Ermis – BB 2Ad+2ch(0-1) 200 239 271 341 300 239 200
Villa Ermis – BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 206 245 277 347 306 245 206
Villa Ermis – BB 2Ad+2ch(2-15) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+3ad 244 285 318 391 349 285 244
Villa Ermis – BB 2Ad+3ad+1ch(0-1) 244 285 318 391 349 285 244
Villa Ermis – BB 2Ad+3ad+1ch(2-15) 249 290 323 397 355 290 249
Villa Ermis – BB 2Ad+3ad+2ch(0-1) 244 285 318 391 349 285 244
Villa Ermis – BB 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15) 249 290 323 397 355 290 249
Villa Ermis – BB 2Ad+3ad+2ch(2-15) 255 296 329 403 361 296 255
Villa Ermis – BB 2Ad+3ch(0-1) 200 239 271 341 300 239 200
Villa Ermis – BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 206 245 277 347 306 245 206
Villa Ermis – BB 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+3ch(2-15) 218 256 288 358 318 256 218
Villa Ermis – BB 2Ad+4ad 264 306 341 419 374 306 264
Villa Ermis – BB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 264 306 341 419 374 306 264
Villa Ermis – BB 2Ad+4ad+1ch(2-15) 270 312 347 424 380 312 270
Villa Ermis – BB 2Ad+4ch(0-1) 200 239 271 341 300 239 200
Villa Ermis – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 206 245 277 347 306 245 206
Villa Ermis – BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 212 250 282 353 312 250 212
Villa Ermis – BB 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 218 256 288 358 318 256 218
Villa Ermis – BB 2Ad+4ch(2-15) 223 262 294 364 323 262 223
Villa Ermis – BB 2Ad+5ad 275 318 353 430 386 318 275
Suite – Pigadi BB 2Ad 116 135 155 191 169 135 116
Suite – Pigadi BB 2Ad+1ad 128 146 166 203 180 146 128
Suite – Pigadi BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 128 146 166 203 180 146 128
Suite – Pigadi BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 133 152 172 208 186 152 133
Suite – Pigadi BB 2Ad+1ch(0-1) 116 135 155 191 169 135 116
Suite – Pigadi BB 2Ad+1ch(2-15) 122 140 161 197 174 140 122
Suite – Pigadi BB 2Ad+2ad 139 157 178 214 191 157 139
Suite – Pigadi BB 2Ad+2ch(0-1) 116 135 155 191 169 135 116
Suite – Pigadi BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 122 140 161 197 174 140 122
Suite – Pigadi BB 2Ad+2ch(2-15) 128 146 166 203 180 146 128
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad 110 125 144 175 157 125 110
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+1ad 121 137 155 187 169 137 121
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 121 137 155 187 169 137 121
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 127 143 161 193 174 143 127
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+1ch(0-1) 110 125 144 175 157 125 110
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+1ch(2-15) 115 131 149 181 163 131 115
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+2ad 132 148 166 198 180 148 132
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+2ch(0-1) 110 125 144 175 157 125 110
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 115 131 149 181 163 131 115
Suite Family  – Pigadi BB 2Ad+2ch(2-15) 121 137 155 187 169 137 121
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad 262 314 362 455 400 314 262
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad 333 398 458 574 506 398 333
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 333 398 458 574 506 398 333
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 339 404 464 580 512 404 339
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 333 398 458 574 506 398 333
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 339 404 464 580 512 404 339
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+2ch(2-15) 345 410 470 586 518 410 345
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(0-1) 333 398 458 574 506 398 333
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 339 404 464 580 512 404 339
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 345 410 470 586 518 410 345
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(2-15) 350 415 475 591 523 415 350
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ch(0-1) 262 314 362 455 400 314 262
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+1ch(2-15) 268 320 368 461 406 320 268
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ad 345 410 470 586 518 410 345
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 345 410 470 586 518 410 345
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ad+1ch(2-15) 350 415 475 591 523 415 350
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ad+2ch(0-1) 345 410 470 586 518 410 345
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 350 415 475 591 523 415 350
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ad+2ch(2-15) 356 421 481 597 529 421 356
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ch(0-1) 262 314 362 455 400 314 262
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 268 320 368 461 406 320 268
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+2ch(2-15) 273 325 373 466 412 325 273
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ad 356 421 481 597 529 421 356
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ad+1ch(0-1) 356 421 481 597 529 421 356
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ad+1ch(2-15) 362 427 487 603 535 427 362
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ch(0-1) 262 314 362 455 400 314 262
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 268 320 368 461 406 320 268
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 273 325 373 466 412 325 273
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+3ch(2-15) 279 331 379 472 418 331 279
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+4ad 368 432 493 608 540 432 368
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1) 262 314 362 455 400 314 262
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 268 320 368 461 406 320 268
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 273 325 373 466 412 325 273
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 279 331 379 472 418 331 279
Villa Athos Sunrise – Private Pool BB 2Ad+4ch(2-15) 285 337 385 478 423 337 285
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad 282 339 391 494 435 339 282
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad 358 430 495 623 549 430 358
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 358 430 495 623 549 430 358
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 364 436 500 629 555 436 364
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 358 430 495 623 549 430 358
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15) 364 436 500 629 555 436 364
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+2ch(2-15) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(0-1) 358 430 495 623 549 430 358
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 364 436 500 629 555 436 364
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+3ch(2-15) 375 447 512 640 566 447 375
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+4ch(0-1) 358 430 495 623 549 430 358
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 364 436 500 629 555 436 364
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 375 447 512 640 566 447 375
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ad+4ch(2-15) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ch(0-1) 282 339 391 494 435 339 282
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+1ch(2-15) 288 345 397 499 440 345 288
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+1ch(2-15) 375 447 512 640 566 447 375
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+2ch(0-1) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15) 375 447 512 640 566 447 375
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+2ch(2-15) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+3ch(0-1) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 375 447 512 640 566 447 375
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+3ch(2-15) 387 458 523 652 578 458 387
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+4ch(0-1) 370 441 506 635 561 441 370
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 375 447 512 640 566 447 375
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 387 458 523 652 578 458 387
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ad+4ch(2-15) 393 464 529 657 583 464 393
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ch(0-1) 282 339 391 494 435 339 282
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 288 345 397 499 440 345 288
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+2ch(2-15) 294 350 403 505 446 350 294
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+1ch(0-1) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+1ch(2-15) 387 458 523 652 578 458 387
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+2ch(0-1) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15) 387 458 523 652 578 458 387
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+2ch(2-15) 393 464 529 657 583 464 393
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+3ch(0-1) 381 453 518 646 572 453 381
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 387 458 523 652 578 458 387
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 393 464 529 657 583 464 393
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ad+3ch(2-15) 398 470 535 663 589 470 398
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ch(0-1) 282 339 391 494 435 339 282
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15) 288 345 397 499 440 345 288
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15) 294 350 403 505 446 350 294
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+3ch(2-15) 299 356 408 511 452 356 299
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ad 393 464 529 657 583 464 393
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 393 464 529 657 583 464 393
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ad+1ch(2-15) 398 470 535 663 589 470 398
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ad+2ch(0-1) 393 464 529 657 583 464 393
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15) 398 470 535 663 589 470 398
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ad+2ch(2-15) 404 475 540 669 595 475 404
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1) 282 339 391 494 435 339 282
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15) 288 345 397 499 440 345 288
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15) 294 350 403 505 446 350 294
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15) 299 356 408 511 452 356 299
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+4ch(2-15) 305 362 414 516 457 362 305
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+5ad 404 475 540 669 595 475 404
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+5ad+1ch(0-1) 404 475 540 669 595 475 404
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+5ad+1ch(2-15) 410 481 546 674 600 481 410
Villa Athos Sunset – Private Pool BB 2Ad+6ad 415 487 552 680 606 487 415
Family Room 1 Broom – Second Floor BB 2Ad 96 110 123 153 135 110 96
Family Room 1 Broom – Second Floor BB 2Ad+1ad 125 143 160 197 174 143 125
Family Room 1 Broom – Second Floor BB 2Ad+1ch(0-1) 96 110 123 153 135 110 96
Family Room 1 Broom – Second Floor BB 2Ad+1ch(2-15) 102 115 129 158 140 115 102
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad 119 139 160 198 173 139 119
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+1ad 130 150 171 210 185 150 130
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 130 150 171 210 185 150 130
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+1ad+1ch(2-15) 136 156 177 215 190 156 136
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+1ch(0-1) 119 139 160 198 173 139 119
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+1ch(2-15) 124 145 165 204 179 145 124
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+2ad 141 162 182 221 196 162 141
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+2ch(0-1) 119 139 160 198 173 139 119
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+2ch(0-1)(2-15) 124 145 165 204 179 145 124
Suite Athos Family 1 Br – Second Floor BB 2Ad+2ch(2-15) 130 150 171 210 185 150 130
Cenovnik je informativnog karaktera.

Konačna cena zavisi od trenutne raspoloživosti u hotelu/apartmanu i podložna je promenama shodno cenama koje su važeće u momentu rezervacije.

Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected] ili nas pozovite na +381 11 3290 452,  +381 60 3290 452 (Viber/WhatsApp)

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a preostali iznos do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na promotivnom programu (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 radnih dana.
Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.

Kompleks se nalazi u mestu Paljuri, plaža Hrusso se nalazi na 2 km, 4 min. vožnje, poznata je po snežnobelom pesku.
Od 365.00€ OD 365.00€ /person
× 365.00€ = 365.00€

POŠALJITE UPIT

Upit Vas ne obavezuje ni na koji način. Naši operateri će Vam se javiti u najkraćem roku!