Putnici moraju samostalno da se raspitaju o viznom režimu zemlje u koju putuju ali i zemlje preko koje putuju.

Najčešće pravilo koje važi u većini zemalja koje važe za tranzitne je da posebna viza nije potrebna ukoliko putnik ne napušta tranzitnu zonu unutar aerodromskog terminala. Ukoliko putnik ima više vremena na tranzitnom aerodromu i želi da napusti tranzitnu zonu i aerodrom kako bi obišao grad viza je neophodna. U tom slučaju prolazi kroz pasošku i carinsku kontrolu i mora posedovati validnu dokumentaciju za ulazak u zemlju tranzita.

Pojedine zemlje dozvoljavaju vremenski ograničeno napuštanje aerodroma uz posedovanje tranzitne vize (na primer Ujedinjeni Arapski Emirati). Postoje zemlje koje zahtevaju tranzitnu vizu bez izuzetka (Novi Zeland ili Australija) a postoje i one koje zahtevaju tranzitnu vizu čak i u slučaju tehničkog sletanja na njihovu teritoriju (SAD, Kanada). Uz sva stroga pravila, veoma su česti i izuzeci pa zato treba veoma pažljivo i detaljno proveriti sve pojedinosti u vezi sa viznim režimom kako zemlje u koju se putuje tako i tranzitne zemlje.

Tranzit u zemljama Šengenske zone

Državljanima Srbije nije potrebna viza za tranzit preko aerodroma koji se nalaze u zemljama Šengeske zone: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

Kretanje putnika na aerodromima u ovim zemljama je organizovano u dve zone unutar tranzitnog (pograničnog područja).

To su šengenska i nešengenska zona. Na izlasku iz šengenske tranzitne zone ne postoji pasoška kontrola.

Ona se smatra unutrašnjim prostorom zemlje domaćina a saobraćaj između zemalja Šengena ima status domaćeg saobraćaja.

Na izlasku iz nešengenske tranzitne zone putnike čeka pasoška kontrola, a ona se nalazi i na prelasku u šengensku tranzitnu zonu.

Tranzit u Velikoj Britaniji

Putnici sa pasošem Republike Srbije, koji imaju transfer na aerodromima u Velikoj Britaniji, moraju posedovati tranzitnu vizu (DATV – Direct Airside Transit Visa). Bez ove vize putnici ne mogu ući u tranzitnu zonu na britanskim aerodromima.

Putnici koji putuju u SAD, Kanadu, Australiju i Novi Zeland ne moraju da poseduje tranzitnu vizu (DATV).

Boravišna (Visitor Visa) je potrebna putnicima koji putuju u Republiku Irsku i na ostrvo Man, preko britanskih aerodroma.

Tranzit u Sjedinjenim Američkim Državama

Putnici koji iz Srbije putuju na Karibe, Latinsku Ameriku ili Kanadu mogu imati tranzit na nekom od američkih aerodroma. Vizni režim SAD je veoma strog i to se posebno ogleda kod tranzitnih putnika. Tranzitna viza je obavezna ne samo u slučaju da putnik ima mora da preseda na nekom od aerodroma već i kada avion ima planirano tehničko sletanje na američkoj teritoriji.

Tranzit u Turskoj

Veliki broj putnika iz Srbije i regiona putuje u tranzitu preko Istanbulskog aerodroma Ataturk. Viza za turističku posetu (boravak do 90 dana) ili za tranzit preko Turske nije potrebna državljanima svih država bivše Jugoslavije.

Tranzit u Ujedinjenim Arpskim Emiratima

Putnici koji putuju tranzitno preko aerodroma u UAE (Dubai, Abu Dabi, Šardža) ne treba da pribavljaju posebnu vizu za tranzit ukoliko neće napuštati tranzitnu zonu na aerodromu.

Izvor: aviokarta.net