Ev Zin Village - Paljuri, Kasandra - Halkidiki - privatne vile

Ev Zin Village

Daily Tour 7/10/14 noći
Paliouri 630 85, Greece Grčka

Kompleks čine dvospratne raskošne vile, izgrađene od prirodnih materijala, kamena i drveta. Arhitekturu kompleksa odlikuje raskoš. Plaža Hrusso, poznata je po snežnobelom pesku se nalazi na 2 km, 4 min. vožnje. Na svakih 30 min. minibus prevozi besplatno, od 09:00-21:00.


SOPSTVENIM PREVOZOM ILI KOMBI PREVOZOM 
 iz Beograda.


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  • boravak od ugovorenog broja noćenja – preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima,
  • vanlinijski prevoz vozilom u slučaju da se radi o paket aranžmanu ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen,
  • troškove organizacije putovanja,
  • usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  • individualne troškove,
  • troškove fakultativnih izleta,
  • turističku taksu,
  • zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje.

 

GRČKA / HALKIDIKI I PIERIA Program putovanja:

1.dan Putovanje Beograd vozilo dolazi u Beograd, po putnike na kućnu adresu, a za putnike van Beograda, na autoputu prema Grčkoj na za to predviđenim mestima (U Beogradu između 21:00 časova i 24:00 časova). Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2.dan – poslednji dan Dolazak na destinaciju u Grčkoj (Halkidiki ili Pieria). Početak usluge, smeštaj u objekat, prema pravilima hotela (posle 14:00 časova), boravak u objektu na bazi izabrane usluge, sa ugovorenim brojem noćenja – preciziranog ugovorom, noćenje;
Poslednji dan / dan putovanja Napuštanje objekta, prema pravilima hotela (do 10:00 časova). Polazak vozila između 15:00 časova i 17:00 časova, po lokalnom vremenu. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Kraj usluge.
Prevozno sredstvo ima 8-20 sedišta. Raspored sedišta se ne može unapred rezervisati. Molimo putnike da odmah prilikom prijavljivanja ostave kontakt mobilne telefone i adresu (ukoliko su iz Beograda) ili mesto sa koga će usluga prevoza započeti i izavršiti se (ukoliko su putnici van Beograda). Na dostavljene mobilne telefone na dan puta putnici dobijaju tačnu potvrdu satnice polaska, posle 14:00 časova, kao i za povratak, na dan povratka posle 10:00 časova. Call centar prevoznika Terra travel 064 802 66 80, dostupan je 24 sata. Mesta na prevozu su ograničena.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz vozilom (8-20 sedišta), na relaciji Beograd – Halkidiki / Pieria – Beograd, boravak od ugovorenog broja noćenja – preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja po važećoj po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Uniqa osiguranje, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/ 20 24 100, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Uniqa osiguranja. Od 01.01.2018. svi putnici su u obavezi da plate Grčku boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta. U hotelima 5* taksa je 4 eur dnevno, po sobi, u hotelima 4* taksa je 3 eur dnevno, po sobi, u hotelima 3* taksa je 1,50 eur dnevno, po sobi. U objektima niže kategorizacije 2*, 1* i apartmanima taksa je 0,50 eur dnevno, po sobi.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima organizatora putovanja.

NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, izbor više jela, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju ili drugih faktora, u nekim periodima, bilo u sezoni bilo van sezone, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka ! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj u svim smeštajnim jedinicama je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 8 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu u momentu potpisivanja ugovora. Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda.

Ev Zin Village / Villa / Paliouri / Chalkidiki-Kassandra
Cena: od 06.12.18 00:00 do 14.10.19 23:59 – ZA AKTUELNE POPUSTE PROVERITE U AGENCIJI ILI POSTAVITE UPIT
Leto 2019
Cene su prema uslovima tarife iz sistema; po smeštajnoj jedinici / po noći u evrima
Minimum Stay Nights 3 3 5 5 5 3 3
ROOM TYPE/CATEGORYPANSACCOMMODATION24.04.19-19.05.1920.05.19-13.06.1914.06.19-11.07.1912.07.19-25.08.1926.08.19-10.09.1911.09.19-30.09.1901.10.19-14.10.19
Junior Suite Dias – First FloorRR2Ad80961101411259680
Suite Athos – First FloorRR2Ad103125146187162125103
Suite Athos – First FloorRR2Ad+1ad103125146187162125103
Suite Athos – First FloorRR2Ad+1ch(0-1)103125146187162125103
Suite Athos – First FloorRR2Ad+1ch(2-15)103125146187162125103
Villa Aphrodite –RR2Ad135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+1ad135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+1ad+1ch(0-1)135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+1ad+1ch(2-15)135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+1ch(0-1)135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+1ch(2-15)135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+2ad135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+2ch(0-1)135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+2ch(0-1)(2-15)135162191244212162135
Villa Aphrodite –RR2Ad+2ch(2-15)135162191244212162135
Villa Dias –RR2Ad148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+1ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+1ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+2ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ad+3ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+1ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ad148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ad+1ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ad+1ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ad+2ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ch(0-1)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+2ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ad148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ad+1ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ad+1ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+3ch(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+4ad148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+4ch(0-1)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)148180210269235180148
Villa Dias –RR2Ad+4ch(2-15)148180210269235180148
Villa Pigadi –RR2Ad185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+1ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+1ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+2ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+3ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ad+4ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+1ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+1ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+1ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+2ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+3ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+3ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+4ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ad+4ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ch(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+2ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+1ch(0-1)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+1ch(2-15)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+2ch(0-1)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+2ch(2-15)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+3ch(0-1)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ad+3ch(2-15)195235273349304235195
Villa Pigadi –RR2Ad+3ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+3ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+4ad204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+4ad+1ch(0-1)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+4ad+1ch(2-15)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+4ad+2ch(0-1)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+4ad+2ch(2-15)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+4ch(0-1)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+4ch(2-15)185223260332289223185
Villa Pigadi –RR2Ad+5ad204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+5ad+1ch(0-1)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+5ad+1ch(2-15)204246286366319246204
Villa Pigadi –RR2Ad+6ad204246286366319246204
Villa Athos –RR2Ad194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+1ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+1ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+2ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ad+3ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+1ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ad194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ad+1ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ad+1ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ad+2ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ch(0-1)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+2ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+3ad204249290369321249204
Villa Athos –RR2Ad+3ad+1ch(0-1)204249290369321249204
Villa Athos –RR2Ad+3ad+1ch(2-15)204249290369321249204
Villa Athos –RR2Ad+3ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+3ch(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+4ad213261304386336261213
Villa Athos –RR2Ad+4ch(0-1)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)194237275350305237194
Villa Athos –RR2Ad+4ch(2-15)194237275350305237194
Villa Ermis –RR2Ad178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+1ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+1ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+2ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+3ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ad+4ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+1ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+1ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+1ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+2ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+3ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ad+3ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ch(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+2ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+3ad187228261335293228187
Villa Ermis –RR2Ad+3ad+1ch(0-1)187228261335293228187
Villa Ermis –RR2Ad+3ad+1ch(2-15)187228261335293228187
Villa Ermis –RR2Ad+3ad+2ch(0-1)187228261335293228187
Villa Ermis –RR2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15)187228261335293228187
Villa Ermis –RR2Ad+3ad+2ch(2-15)187228261335293228187
Villa Ermis –RR2Ad+3ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+3ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+4ad196238273350306238196
Villa Ermis –RR2Ad+4ad+1ch(0-1)196238273350306238196
Villa Ermis –RR2Ad+4ad+1ch(2-15)196238273350306238196
Villa Ermis –RR2Ad+4ch(0-1)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+4ch(2-15)178216248319278216178
Villa Ermis –RR2Ad+5ad196238273350306238196
Suite – PigadiRR2Ad9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+1ad9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+1ad+1ch(0-1)9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+1ad+1ch(2-15)9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+1ch(0-1)9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+1ch(2-15)9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+2ad9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+2ch(0-1)9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+2ch(0-1)(2-15)9411213216914611294
Suite – PigadiRR2Ad+2ch(2-15)9411213216914611294
Suite Family  – PigadiRR2Ad8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+1ad8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+1ad+1ch(0-1)8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+1ad+1ch(2-15)8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+1ch(0-1)8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+1ch(2-15)8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+2ad8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+2ch(0-1)8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+2ch(0-1)(2-15)8710312115313510387
Suite Family  – PigadiRR2Ad+2ch(2-15)8710312115313510387
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+1ch(0-1)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+1ch(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+2ch(0-1)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+2ch(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(0-1)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ch(0-1)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+1ch(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ad299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ad+1ch(0-1)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ad+1ch(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ad+2ch(0-1)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ad+2ch(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ch(0-1)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ch(0-1)(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+2ch(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ad299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ad+1ch(0-1)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ad+1ch(2-15)299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ch(0-1)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+3ch(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+4ad299364424540472364299
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunrise – Private PoolRR2Ad+4ch(2-15)239291339432378291239
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+1ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+1ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+2ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+2ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+3ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+4ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ad+4ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ch(0-1)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+1ch(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+1ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+1ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+2ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+2ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+3ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+3ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+4ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ad+4ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ch(0-1)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ch(0-1)(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+2ch(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+1ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+1ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+2ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+2ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+3ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ad+3ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ch(0-1)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+3ch(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ad324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ad+1ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ad+1ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ad+2ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ad+2ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+4ch(2-15)260316369471412316260
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+5ad324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+5ad+1ch(0-1)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+5ad+1ch(2-15)324396461589515396324
Villa Athos Sunset – Private PoolRR2Ad+6ad324396461589515396324
Family Room 1 Broom – Second FloorRR2Ad73871001301128773
Family Room 1 Broom – Second FloorRR2Ad+1ad9110812516314010891
Family Room 1 Broom – Second FloorRR2Ad+1ch(0-1)73871001301128773
Family Room 1 Broom – Second FloorRR2Ad+1ch(2-15)73871001301128773
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+1ad9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+1ad+1ch(0-1)9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+1ad+1ch(2-15)9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+1ch(0-1)9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+1ch(2-15)9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+2ad9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+2ch(0-1)9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+2ch(0-1)(2-15)9611613717515011696
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorRR2Ad+2ch(2-15)9611613717515011696
Junior Suite Dias – First FloorBB2Ad103119132164148119103
Suite Athos – First FloorBB2Ad125148169210185148125
Suite Athos – First FloorBB2Ad+1ad137160180221196160137
Suite Athos – First FloorBB2Ad+1ch(0-1)125148169210185148125
Suite Athos – First FloorBB2Ad+1ch(2-15)131154174215190154131
Villa Aphrodite –BB2Ad157185214266235185157
Villa Aphrodite –BB2Ad+1ad169196225278246196169
Villa Aphrodite –BB2Ad+1ad+1ch(0-1)169196225278246196169
Villa Aphrodite –BB2Ad+1ad+1ch(2-15)174202231283252202174
Villa Aphrodite –BB2Ad+1ch(0-1)157185214266235185157
Villa Aphrodite –BB2Ad+1ch(2-15)163190220272240190163
Villa Aphrodite –BB2Ad+2ad180207237289257207180
Villa Aphrodite –BB2Ad+2ch(0-1)157185214266235185157
Villa Aphrodite –BB2Ad+2ch(0-1)(2-15)163190220272240190163
Villa Aphrodite –BB2Ad+2ch(2-15)169196225278246196169
Villa Dias –BB2Ad171203232291257203171
Villa Dias –BB2Ad+1ad182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+1ad+1ch(0-1)182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+1ad+1ch(2-15)188220249308274220188
Villa Dias –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)188220249308274220188
Villa Dias –BB2Ad+1ad+2ch(2-15)194225255314280225194
Villa Dias –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)188220249308274220188
Villa Dias –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)194225255314280225194
Villa Dias –BB2Ad+1ad+3ch(2-15)199231261320286231199
Villa Dias –BB2Ad+1ch(0-1)171203232291257203171
Villa Dias –BB2Ad+1ch(2-15)177208238297263208177
Villa Dias –BB2Ad+2ad194225255314280225194
Villa Dias –BB2Ad+2ad+1ch(0-1)194225255314280225194
Villa Dias –BB2Ad+2ad+1ch(2-15)199231261320286231199
Villa Dias –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)194225255314280225194
Villa Dias –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)199231261320286231199
Villa Dias –BB2Ad+2ad+2ch(2-15)205237266325291237205
Villa Dias –BB2Ad+2ch(0-1)171203232291257203171
Villa Dias –BB2Ad+2ch(0-1)(2-15)177208238297263208177
Villa Dias –BB2Ad+2ch(2-15)182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+3ad205237266325291237205
Villa Dias –BB2Ad+3ad+1ch(0-1)205237266325291237205
Villa Dias –BB2Ad+3ad+1ch(2-15)211243272331297243211
Villa Dias –BB2Ad+3ch(0-1)171203232291257203171
Villa Dias –BB2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)177208238297263208177
Villa Dias –BB2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+3ch(2-15)188220249308274220188
Villa Dias –BB2Ad+4ad216248278337303248216
Villa Dias –BB2Ad+4ch(0-1)171203232291257203171
Villa Dias –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)177208238297263208177
Villa Dias –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)182214244303269214182
Villa Dias –BB2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)188220249308274220188
Villa Dias –BB2Ad+4ch(2-15)194225255314280225194
Villa Pigadi –BB2Ad207246282355312246207
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+1ch(0-1)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+1ch(2-15)224263299372329263224
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)224263299372329263224
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+2ch(2-15)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)224263299372329263224
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+3ch(2-15)236274311383340274236
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)224263299372329263224
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)236274311383340274236
Villa Pigadi –BB2Ad+1ad+4ch(2-15)241280316389346280241
Villa Pigadi –BB2Ad+1ch(0-1)207246282355312246207
Villa Pigadi –BB2Ad+1ch(2-15)213252288361318252213
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+1ch(0-1)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+1ch(2-15)236274311383340274236
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)236274311383340274236
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+2ch(2-15)241280316389346280241
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+3ch(0-1)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)236274311383340274236
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)241280316389346280241
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+3ch(2-15)247286322395352286247
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+4ch(0-1)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)236274311383340274236
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)241280316389346280241
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)247286322395352286247
Villa Pigadi –BB2Ad+2ad+4ch(2-15)253291328400357291253
Villa Pigadi –BB2Ad+2ch(0-1)207246282355312246207
Villa Pigadi –BB2Ad+2ch(0-1)(2-15)213252288361318252213
Villa Pigadi –BB2Ad+2ch(2-15)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad252291330406361291252
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+1ch(0-1)252291330406361291252
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+1ch(2-15)257297336412366297257
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+2ch(0-1)252291330406361291252
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15)257297336412366297257
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+2ch(2-15)263303341418372303263
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+3ch(0-1)252291330406361291252
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)257297336412366297257
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)263303341418372303263
Villa Pigadi –BB2Ad+3ad+3ch(2-15)269308347423378308269
Villa Pigadi –BB2Ad+3ch(0-1)207246282355312246207
Villa Pigadi –BB2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)213252288361318252213
Villa Pigadi –BB2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+3ch(2-15)224263299372329263224
Villa Pigadi –BB2Ad+4ad272314354435387314272
Villa Pigadi –BB2Ad+4ad+1ch(0-1)272314354435387314272
Villa Pigadi –BB2Ad+4ad+1ch(2-15)278320360440393320278
Villa Pigadi –BB2Ad+4ad+2ch(0-1)272314354435387314272
Villa Pigadi –BB2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15)278320360440393320278
Villa Pigadi –BB2Ad+4ad+2ch(2-15)283325365446398325283
Villa Pigadi –BB2Ad+4ch(0-1)207246282355312246207
Villa Pigadi –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)213252288361318252213
Villa Pigadi –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)219257294366323257219
Villa Pigadi –BB2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)224263299372329263224
Villa Pigadi –BB2Ad+4ch(2-15)230269305378335269230
Villa Pigadi –BB2Ad+5ad283325365446398325283
Villa Pigadi –BB2Ad+5ad+1ch(0-1)283325365446398325283
Villa Pigadi –BB2Ad+5ad+1ch(2-15)289331371452404331289
Villa Pigadi –BB2Ad+6ad295337377457410337295
Villa Athos –BB2Ad216260298373328260216
Villa Athos –BB2Ad+1ad228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+1ad+1ch(0-1)228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+1ad+1ch(2-15)233277315390345277233
Villa Athos –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)233277315390345277233
Villa Athos –BB2Ad+1ad+2ch(2-15)239282321396350282239
Villa Athos –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)233277315390345277233
Villa Athos –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)239282321396350282239
Villa Athos –BB2Ad+1ad+3ch(2-15)245288327402356288245
Villa Athos –BB2Ad+1ch(0-1)216260298373328260216
Villa Athos –BB2Ad+1ch(2-15)222265304379333265222
Villa Athos –BB2Ad+2ad239282321396350282239
Villa Athos –BB2Ad+2ad+1ch(0-1)239282321396350282239
Villa Athos –BB2Ad+2ad+1ch(2-15)245288327402356288245
Villa Athos –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)239282321396350282239
Villa Athos –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)245288327402356288245
Villa Athos –BB2Ad+2ad+2ch(2-15)250294332407362294250
Villa Athos –BB2Ad+2ch(0-1)216260298373328260216
Villa Athos –BB2Ad+2ch(0-1)(2-15)222265304379333265222
Villa Athos –BB2Ad+2ch(2-15)228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+3ad261306347425378306261
Villa Athos –BB2Ad+3ad+1ch(0-1)261306347425378306261
Villa Athos –BB2Ad+3ad+1ch(2-15)266312353431383312266
Villa Athos –BB2Ad+3ch(0-1)216260298373328260216
Villa Athos –BB2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)222265304379333265222
Villa Athos –BB2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+3ch(2-15)233277315390345277233
Villa Athos –BB2Ad+4ad281329372454404329281
Villa Athos –BB2Ad+4ch(0-1)216260298373328260216
Villa Athos –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)222265304379333265222
Villa Athos –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)228271310385339271228
Villa Athos –BB2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)233277315390345277233
Villa Athos –BB2Ad+4ch(2-15)239282321396350282239
Villa Ermis –BB2Ad200239271341300239200
Villa Ermis –BB2Ad+1ad212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+1ch(0-1)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+1ch(2-15)218256288358318256218
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)218256288358318256218
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+2ch(2-15)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)218256288358318256218
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+3ch(2-15)229268299370329268229
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)218256288358318256218
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)229268299370329268229
Villa Ermis –BB2Ad+1ad+4ch(2-15)235273305375335273235
Villa Ermis –BB2Ad+1ch(0-1)200239271341300239200
Villa Ermis –BB2Ad+1ch(2-15)206245277347306245206
Villa Ermis –BB2Ad+2ad223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+1ch(0-1)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+1ch(2-15)229268299370329268229
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)229268299370329268229
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+2ch(2-15)235273305375335273235
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+3ch(0-1)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)229268299370329268229
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)235273305375335273235
Villa Ermis –BB2Ad+2ad+3ch(2-15)240279311381340279240
Villa Ermis –BB2Ad+2ch(0-1)200239271341300239200
Villa Ermis –BB2Ad+2ch(0-1)(2-15)206245277347306245206
Villa Ermis –BB2Ad+2ch(2-15)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+3ad244285318391349285244
Villa Ermis –BB2Ad+3ad+1ch(0-1)244285318391349285244
Villa Ermis –BB2Ad+3ad+1ch(2-15)249290323397355290249
Villa Ermis –BB2Ad+3ad+2ch(0-1)244285318391349285244
Villa Ermis –BB2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15)249290323397355290249
Villa Ermis –BB2Ad+3ad+2ch(2-15)255296329403361296255
Villa Ermis –BB2Ad+3ch(0-1)200239271341300239200
Villa Ermis –BB2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)206245277347306245206
Villa Ermis –BB2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+3ch(2-15)218256288358318256218
Villa Ermis –BB2Ad+4ad264306341419374306264
Villa Ermis –BB2Ad+4ad+1ch(0-1)264306341419374306264
Villa Ermis –BB2Ad+4ad+1ch(2-15)270312347424380312270
Villa Ermis –BB2Ad+4ch(0-1)200239271341300239200
Villa Ermis –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)206245277347306245206
Villa Ermis –BB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)212250282353312250212
Villa Ermis –BB2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)218256288358318256218
Villa Ermis –BB2Ad+4ch(2-15)223262294364323262223
Villa Ermis –BB2Ad+5ad275318353430386318275
Suite – PigadiBB2Ad116135155191169135116
Suite – PigadiBB2Ad+1ad128146166203180146128
Suite – PigadiBB2Ad+1ad+1ch(0-1)128146166203180146128
Suite – PigadiBB2Ad+1ad+1ch(2-15)133152172208186152133
Suite – PigadiBB2Ad+1ch(0-1)116135155191169135116
Suite – PigadiBB2Ad+1ch(2-15)122140161197174140122
Suite – PigadiBB2Ad+2ad139157178214191157139
Suite – PigadiBB2Ad+2ch(0-1)116135155191169135116
Suite – PigadiBB2Ad+2ch(0-1)(2-15)122140161197174140122
Suite – PigadiBB2Ad+2ch(2-15)128146166203180146128
Suite Family  – PigadiBB2Ad110125144175157125110
Suite Family  – PigadiBB2Ad+1ad121137155187169137121
Suite Family  – PigadiBB2Ad+1ad+1ch(0-1)121137155187169137121
Suite Family  – PigadiBB2Ad+1ad+1ch(2-15)127143161193174143127
Suite Family  – PigadiBB2Ad+1ch(0-1)110125144175157125110
Suite Family  – PigadiBB2Ad+1ch(2-15)115131149181163131115
Suite Family  – PigadiBB2Ad+2ad132148166198180148132
Suite Family  – PigadiBB2Ad+2ch(0-1)110125144175157125110
Suite Family  – PigadiBB2Ad+2ch(0-1)(2-15)115131149181163131115
Suite Family  – PigadiBB2Ad+2ch(2-15)121137155187169137121
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad262314362455400314262
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad333398458574506398333
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+1ch(0-1)333398458574506398333
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+1ch(2-15)339404464580512404339
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+2ch(0-1)333398458574506398333
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)339404464580512404339
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+2ch(2-15)345410470586518410345
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(0-1)333398458574506398333
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)339404464580512404339
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)345410470586518410345
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(2-15)350415475591523415350
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ch(0-1)262314362455400314262
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+1ch(2-15)268320368461406320268
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ad345410470586518410345
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ad+1ch(0-1)345410470586518410345
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ad+1ch(2-15)350415475591523415350
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ad+2ch(0-1)345410470586518410345
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)350415475591523415350
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ad+2ch(2-15)356421481597529421356
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ch(0-1)262314362455400314262
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ch(0-1)(2-15)268320368461406320268
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+2ch(2-15)273325373466412325273
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ad356421481597529421356
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ad+1ch(0-1)356421481597529421356
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ad+1ch(2-15)362427487603535427362
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ch(0-1)262314362455400314262
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)268320368461406320268
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)273325373466412325273
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+3ch(2-15)279331379472418331279
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+4ad368432493608540432368
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)262314362455400314262
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)268320368461406320268
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)273325373466412325273
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)279331379472418331279
Villa Athos Sunrise – Private PoolBB2Ad+4ch(2-15)285337385478423337285
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad282339391494435339282
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad358430495623549430358
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+1ch(0-1)358430495623549430358
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+1ch(2-15)364436500629555436364
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+2ch(0-1)358430495623549430358
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-15)364436500629555436364
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+2ch(2-15)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(0-1)358430495623549430358
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)364436500629555436364
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+3ch(2-15)375447512640566447375
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+4ch(0-1)358430495623549430358
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)364436500629555436364
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)375447512640566447375
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ad+4ch(2-15)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ch(0-1)282339391494435339282
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+1ch(2-15)288345397499440345288
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+1ch(0-1)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+1ch(2-15)375447512640566447375
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+2ch(0-1)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-15)375447512640566447375
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+2ch(2-15)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+3ch(0-1)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)375447512640566447375
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+3ch(2-15)387458523652578458387
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+4ch(0-1)370441506635561441370
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)375447512640566447375
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)387458523652578458387
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ad+4ch(2-15)393464529657583464393
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ch(0-1)282339391494435339282
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ch(0-1)(2-15)288345397499440345288
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+2ch(2-15)294350403505446350294
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+1ch(0-1)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+1ch(2-15)387458523652578458387
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+2ch(0-1)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+2ch(0-1)(2-15)387458523652578458387
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+2ch(2-15)393464529657583464393
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+3ch(0-1)381453518646572453381
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)387458523652578458387
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)393464529657583464393
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ad+3ch(2-15)398470535663589470398
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ch(0-1)282339391494435339282
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-15)288345397499440345288
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ch(0-1)(2-15)(2-15)294350403505446350294
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+3ch(2-15)299356408511452356299
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ad393464529657583464393
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ad+1ch(0-1)393464529657583464393
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ad+1ch(2-15)398470535663589470398
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ad+2ch(0-1)393464529657583464393
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ad+2ch(0-1)(2-15)398470535663589470398
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ad+2ch(2-15)404475540669595475404
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)282339391494435339282
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-15)288345397499440345288
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-15)(2-15)294350403505446350294
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ch(0-1)(2-15)(2-15)(2-15)299356408511452356299
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+4ch(2-15)305362414516457362305
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+5ad404475540669595475404
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+5ad+1ch(0-1)404475540669595475404
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+5ad+1ch(2-15)410481546674600481410
Villa Athos Sunset – Private PoolBB2Ad+6ad415487552680606487415
Family Room 1 Broom – Second FloorBB2Ad9611012315313511096
Family Room 1 Broom – Second FloorBB2Ad+1ad125143160197174143125
Family Room 1 Broom – Second FloorBB2Ad+1ch(0-1)9611012315313511096
Family Room 1 Broom – Second FloorBB2Ad+1ch(2-15)102115129158140115102
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad119139160198173139119
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+1ad130150171210185150130
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+1ad+1ch(0-1)130150171210185150130
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+1ad+1ch(2-15)136156177215190156136
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+1ch(0-1)119139160198173139119
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+1ch(2-15)124145165204179145124
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+2ad141162182221196162141
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+2ch(0-1)119139160198173139119
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+2ch(0-1)(2-15)124145165204179145124
Suite Athos Family 1 Br – Second FloorBB2Ad+2ch(2-15)130150171210185150130
Cenovnik je informativnog karaktera.

Konačna cena zavisi od trenutne raspoloživosti u hotelu/apartmanu i podložna je promenama shodno cenama koje su važeće u momentu rezervacije.

Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected] ili nas pozovite na +381 11 3290 452,  +381 60 3290 452 (Viber/WhatsApp)

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti , na dan uplate prema zvaničnom srednjem kursu NBS za sve aranžmane čiji su ugovori zaključeni od 30.07.2019.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a preostali iznos do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge, plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na promotivnom programu (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 radnih dana.
Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.

Kompleks se nalazi u mestu Paljuri, plaža Hrusso se nalazi na 2 km, 4 min. vožnje, poznata je po snežnobelom pesku.
Total: 365.00€ From 365.00€ /person
× 365.00€ = 365.00€

OR
    Upit Vas ne obavezuje ni na koji način. Naši operateri će Vam se javiti u najkraćem roku!