Vize i Međunarodne vozačke dozvole - Discovery Travel

Vize i vozačke dozvole

Obaveza putnika je da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Državljanima Republike Srbije, nosiocima običnih putnih isprava vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 63 države, kao i dva specijalna administrativna regiona NR Kine – Hong Kong i Makao.

Pre polaska na put savetujemo Vam da proverite da li Vam je potrebna viza na stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu možete pogledati na sledećem linku AMSS

Agencija Discovery Travel posreduje za vize Tajland i Jamajku.