Krakov - Poljska - Doček nove 2020. godine - autobusom

Krakov

Daily Tour 6 dana / 3 noći
Kraków, Poland Poljska Tour Guide: Krakov
Opis

Krakov, koga možemo nazvati i „grad muzej“ je jedan od najstarijih i najvećih gradova u Poljskoj, administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Nalazi se na obalama reke Visle i u podnožju grada Waeel na jugu Male Poljske. Takodje je poznat kao naučni i umetnički centar Poljske, ispunjen istorijom, umetnošću, legendama i lirskom nostalgijom. Istorijska prošlost harmonično se prepliće sa bogatstvom savremenog, umetničkog, kulturnog i akademskog društva. Prekrasan, nekadašnji glavni grad, na prvi pogled oduševiće vas svojim pitomim izgledom i mnogim znamenitostima. Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada sa velikim brojem crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Wawelom, podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva. Svojom bogatom tradicijom i mladalačkom energijom, Krakov okuplja turiste iz svih delova sveta. Vodeći je univerzitetski centar Evrope, prepun mladih, čija energija ispunjava svaki kutak ovog prelepog grada i upotpunjuje njegov doživljaj. Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Wieliczka, kao i ozloglašeni Auschwitz.

Hoteli

Hostel
Hotel 2* ili 3*


Autobusom
iz Beograda


VREME POLASKA
Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u popodnevnim časovima. Proveriti dva dana pred put tačno vreme polaska.

CENA OBUHVATA:
  • Autobuski prevoz na relaciji Beograd – Krakov – Beograd;
  • smeštaj u hostelu ili u hotelu kategorije dve ili tri zvezdice u dvokrevetnim sobama bazi tri noćenja;

 

CENA NE OBUHVATA:
  • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike;
  • individualne troškove putnika;
  • međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

Dan 1 (29. decembar 2019.) Polazak iz Beograda 
Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 16:00h. Upoznavanje u busu, euforija i dobra muzika… Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti i kraćim usputnim pauzama na 3-4 sata radi odmora putnika u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (30. decembar 2019.) Dolazak u Krakov  
Dolazak u Krakov (Krakow) u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilasci: Florijanska kapija, Barbakan (The Barbican), Kraljevski put (Royal road), glavni trg Rinek (main square), crkva Svete Marije (St. Mary’s Basilica),Dom suknarskog ceha, Kanonička ulica (Kanonicza street), kraljevski kompleks Vavel (Wawel castle), Kazimjež (Kazimierz). Smeštaj u hostel/hotel u poslepodnevnim časovima. Slobodno vreme. Fakultativni večernji odlazak u provod – uvertira pred najluđu noć

Dan 3 (31. decembar 2019.) Fakultativni izlet – Aušvic
Fakultativni izlet u Aušvic (Auschwitz), koncentracioni logor iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Posle toga, obilazak koncentracionog logora Birkenau gde je sniman film “Šindlerova lista” (Schindler’s list). Povratak u hostel/hotel i priprema za žurku. Fakultativno: doček Nove godine u nekom od krakovskih klubova. SREĆNA NOVA GODINA!

Dan 4 (01. januar 2020.) Slobodno vreme u Krakovu 
Slobodno vreme za odmor od najluđe noći, šetnja, klopa tradicionalne poljske hrane, ispijanje najrazličitijih vrsta piva i vodke. Fakultativni odlazak u provod na reprizu novogodišnje noći.

Dan 5 (02. januar 2020.) Fakultativni izlet – Rudnik soli 
Napuštanje soba. Fakultativni izlet u Rudnik soli (Wieliczka Salt Mine), na neverovatnu avanturu pod zemljom – spuštanje stepenicama do dubine od 130 m, obilazak kapela od soli, slanih jezera, koncertnih dvorana. Polazak za Beograd nakon fakultativnog izleta. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa uputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskim formalnosti i kraćim zadržavanjima radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 6 (03. januar 2020.) Dolazak u Beograd
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

Smeštaj

Green hostel (višekrevetne sobe)

Regularna cena

109,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

89,00 EUR

Smeštaj

Moon hostel (trokrevetne sobe)

Regularna cena

119,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

99,00 EUR

Smeštaj

Momotown hostel (višekrevetne sobe)

Regularna cena

119,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

99,00 EUR

Smeštaj

Greeen hostel (dvokrevetne sobe)

Regularna cena

129,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

109,00 EUR

Smeštaj

WM hotel System 3* (dvokrevetne sobe)

Regularna cena

135,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

115,00 EUR

Smeštaj

Moon hostel (dvokrevetne sobe)

Regularna cena

139,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

119,00 EUR

Smeštaj

Momotown hostel (dvokrevetne sobe)

Regularna cena

139,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

119,00 EUR

Smeštaj

Ibis Budget Stare Miasto (dvokrevetne sobe)

Regularna cena

159,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

139,00 EUR

Smeštaj

Q hotel 3* (dvokrevetne sobe)

Regularna cena

165,00 EUR

First minute
Važi do 5.10.2019.

145,00 EUR

NAČIN PLAĆANJA: 

Sve uplate vrše se isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate i to: Prilikom prijave plaća se 50eur u dinarskoj protivvrednosti. Preostali iznos je moguće plaćati na rate, a isplata celokupnog aranžmana je obavezna najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS).

OPŠTE NAPOMENE:

– Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
– Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
– Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
– Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
– Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA.
– Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
– Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
– U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
– Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
– Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
– Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
– U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
– Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
– U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
– Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
– Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
– Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
– Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
– Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
– Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
– Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
– Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
– Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
– Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
– Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

NAPOMENE U VEZI  SA SMEŠTAJEM: 

– Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
– Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
– U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
– Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
– Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

NAPOMENE U VEZI SA FAKULTATIVNIM IZLETIMA: 

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja, i za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
– Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
– Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
– Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
– Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
– Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
– Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

NAPOMENE U VEZI SA VIZAMA: 

– Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
– Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
– Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
– Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
– Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
– U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja broj 300060169 od 26.12.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Krakov - Poljska - Doček nove 2020. godine - autobusom - 6 dana (3 noćenja) - Polazak: 29. decembar 2019. / Povratak: 03. januar 2020.
Total: 89.00€ From 89.00€ /person
× 89.00€ = 89.00€

OR
    Upit Vas ne obavezuje ni na koji način. Naši operateri će Vam se javiti u najkraćem roku!