Vize

U mogućnosti smo da Vam pružimo uslugu posredovanja pri vađenju turističkih viza za Ujednjene Arapske Emirate, Tajland i Jamajku.

Administraciju ostavite nama, ne gubite vreme, sa nama je sve brže i jednostavnije.
Umesto Vas zakazujemo termin u ambasadi/konzulatu, popunjavamo on-line aplikaciju, a na Vama je samo da nam dostavite potrebna dokumenta. Prisustvo nije neophodno, Vaše je samo da uživate u isplaniranom putovanju.

Napomena: pasoš treba da važi bar 6 meseci nakon planiranog izlaska iz države! Validnost pasoša je isključivo Vaša odgovornost.

Možete nas kontaktirati putem maila: [email protected] , telefona +381 11 3290452, +381 60 3290452

CENOVNIK

U pitanju je turistička viza za UAE za jedan ulazak u trajanju od 30 dana od ulaska u zemlju.
U proceduru za izdavanje vize se po zakonima UAE ulazi 45 dana pred putovanje.
Ne postoji mogućnost produžetka vize nakon isteka.

REDOVNA CENA VIZE 124€ – za redovnu proceduru predavanja vize najkasnije 7 radnih dana pred put. Rok za dobijanje vize je od 7 do 15 dana.
CENA VIZE OD 144€ – Hitna procedura od 3 do 7 radnih dana pred put.

Obavezno popuniti FORMULAR za vize koji je potrebno dostaviti zajedno sa skeniranom prvom stranom pasoša i jednom fotografijom.

Usluga izrade vize za Dubai se uplaćuje u poslovnici turističke agencije Discovery Travel. Odobravanje vize je isključivo pravo države Ujedinjenih Arapskih Emirata. U slučaju dobijanja vize, a nemogućnosti korišćenja iste nije moguća refundacija sredstava. Diskreciono pravo svake zemlje je da donese odluku da li će osoba biti primljena u istu ili ne. Imigraciona služba ima pravo na zahtev za deponovanje sredstava kao garancija povratka. Sredstva se ostavljaju u poslovnici agencije i refundiraju u celosti nakon povratka.

PROCEDURA
Obavezno pročitajte proceduru za dobijanje vize. Sve vize su za jedan ulazak. Vize za Dubai, odnosno vize za UAE se dobijaju u elektronskoj formi i sadrže bar kod. Zbog toga se moraju odštampati i poneti prilikom putovanja.

Potrebna dokumentacija za Tajlandsku vizu:

 • Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)
 • Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija (u agenciji)
 • Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata – vršimo uslugu rezervacije i prodaju avio karata za Tajland). Postoji mogućnost online rezervacije preko našeg sistema: https://discoverytravel.golibe.com
 • Kolor fotografija 4 x 6 cm
 • Popunjen elektronski visa formular

Elektronski visa formular se popunjava u agenciji.

Cena vize iznosi 45€ (turistička viza)

Molimo Vas da nas kontaktirate za sva dodatna pitanja.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za turističku vizu:

 • Važeći pasoš sa najmanje šest (6) meseci važenja
 • Zahtev za izdavanje vize u dva primerka
 • Dve (2) fotografije veličine za pasoš
 • Kopija povratne avio karte
 • Adekvatna informacija u vezi smeštaja na Jamajci
 • Dovoljno sredstava u toku posete (oko 50 USD dnevno)
 • Naknada za vizu u gotovini – 55 eura

Podnosioci prijave kojima je potrebna viza:

 • moraju biti u poziciji da podrži sebe i zavisne
 • ne smeju biti osuđivani u stranoj zemlji za bilo koji zločin koji podleže izručenju, prema značenju datom u Aktima o izručenju 1870 i 1906
 • ne smeju biti predmet naloga za deportaciju koji je na snazi na osnovu Zakona o strancima, poglavlje 9 ili Uredbe kojom se regulišu prijem i deportacija stranaca (koja je sada povučena)
 • ne bi trebalo da im je zabranjeno sletanje od strane Ministra nacionalne bezbednosti i pravde
 • moraju biti u posedu vize, osim ako su izuzeti iz ovog zahteva pod bilo kojim od propisanih pravila
 • ako su ispod 18 godina starosti, a ne u pratnji roditelja ili staratelja, deca moraju imati pismenu potvrdu koja ukazuje da je njoj/njemu dozvoljeno da napusti zemlju
 • moraju da ispune i druge uslove koji su propisani

Rok za izdavanje vize je 5 radnih dana.
Konzulat Jamajke ne garantuje izdavanje vize za sve građane.